MÜFTÜ HALİL GÜNENÇ YATILI ERKEK KUr'AN KURSU

KUR'ANI ANLAMA TEMEL ÖĞRETİM (ARAPÇA) PROGRAMI ONLİNE ÖNKAYIT İŞLEMLERİ İÇİN

hakkımızda

www.muftuhalilgunenckk.com
Gelenekten Geleceğe

Bizler mazisinde Sultanü’l-Müfessirîn diye anılan Ebussuûd Efendi’leri, İbn Kemal’leri, son müctehid diye nitelenen İbnü’l-Hümam’ları, Molla Fenarî’leri, Molla Hüsrev’leri, Bedreddîn Aynî’leri, Birgivî’leri, Hâdimî’leri, Mevlânâ’ları, Üftâde’leri, Hacı Bayram Veli’leri, Akşemseddin’leri, Aziz Mahmud Hüdâî’leri, İbrahim Hakkı’ları, Ali Haydar Efendileri, Mustafa Sabri’leri, Zâhid el-Kevserî’leri yetiştirmiş bir medeniyete mensup olmanın verdiği özgüvenle, gelecekte de zamanlarının ışığı olabilecek nitelikte sadece camiye değil ümmete imamlık yapabilecek mümtaz şahsiyetler yetiştirmeyi hedefleyerek ve bu toprakların, şartlar müsait olduğunda ilelebed verimli olacağı inancını taşıyarak, mev’ûd olan rahmete muhtaç bir tevekkülle Besmele’mizi çekmiş bulunuyoruz.

  • Türkiye'de ilk defa resmi arapça eğitimi

  • Hafız Öğrencilerimize tekrar imkanı

  • Özel Hattatlarca verilen hat dersleri

  • Alanında uzman hocalar eşliğinde bilgisayar eğitimi

haberler

bizimle irtibata geçebilirsiniz

× Müftü Halil Günenç Kur'an Kursu İletişim